ההתמחות שלך - קרמיקה וציורים צבעוניים מאוד

ההשראה שלך - ים, טבע, אופטימיות

גיבור מקומי - מולה עשת, צלם

גיבור בינל' -  ואן גוך

מקום אהוב בארץ - ים

מקום אהוב בחו"ל - פריז

הערת המערכת - קבענו שם?

מוצרים חדשים
חנויות חדשות