מרמלדה מרקט קניון העיצוב הגדול בישראל

השראה – כתיבה, אמנות ומחזור חפצים
צבע –  תכלת
הקפה של הבוקר – טורקי
גיבור מקומי – דויד אבידן
גיבור בינלאומי - אומברטו אקו
מקום אהוב בעולם – ניו יורק
שבת בבוקר – נוסע להורים ונפגש עם שאר בני המשפחה
 
לפרקים קודמים
marmelada