DECOWRITE כיתוב דקורטיבי
טלפון:  הצג טלפון
טלפון:  03-6094949

שעות פתיחה:
ימים: א' - ה'
בין השעות: 09.00-17.00

תנאי השימוש בחנות "Decowrite-כיתוב דקורטיבי"

החזר כספי
חנות זו מתחייבת להחזר כספי בתוך 14 ימים

מדיניות תשלומים
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, באמצעות חשבון Pay Pal (אתר בינלאומי מאובטח להעברת כספים/תשלומים) או בהעברה בנקאית.

מדיניות משלוחים
1. יש לוודא שפרטי המוצרים שהוזמנו והכתובת למשלוח מולאו כראוי. הנהלת החברה לא תישא באחריות למקרים בהם בוצעה ההזמנה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על הלקוח ובמידה והוקלדו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך. 2. השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל. המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל, המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע, ומולם יעשה התיאום לדרך הגעת המוצר טלפונית). הנהלת האתר לא תהיה אחראית על עיכוב במסירת המוצרים בשל כח עליון ו/או בשל נסיבות אשר אינן בשליטתה, לרבות שביתות או עיצומים בדואר ישראל. במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט, ממחסני החברה, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט ממחסני החברה, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים עם החברה. במידה ונבחרת אפשרות משלוח, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה. 3. אספקת המוצרים הינם תוך 14 ימי עסקים. ככל שבאתר זה נקוב זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער. אתר זה לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה של הנהלת החברה, לרבות לא במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של הספקים השונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים. 4. מחיר המשלוח כולל דמי טיפול ואריזה.

מדיניות החלפות והחזרות
אופן רכישת המוצרים וכן אופן ביטול עסקה כפוף לחוק הגנת הצרכן )תשמ"א (1981, תקנות הגנת הצרכן ויתר הוראות הדין הרלוונטיות. 1 במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקת רכישה לפני משלוח המוצר ו/או ייצור ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@decowrite.com .בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה. 2. החזר כספי ניתן לקבל תוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, מוצרים שהוחזרו מאוחר יותר יזוכו בזיכוי בלבד. במידה ומגיע החזר כספי, כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, במחיר המוצר המוחזר בניכוי 5% עמלת סליקה וביטול. אם התשלום בוצע באמצעות PayPal יזוכה החשבון במחיר המוצר המלא. לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו. מובהר כי עם ביטול עסקת רכישה שלא עקב פגם או אי התאמת המוצר שסופק להזמנת המשתמש, הודעה על בקשת החזרת מוצר תתבצע עד 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצר אצל המשתמש, המשתמש יחויב בדמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ₪ - לפי הנמוך מבין השניים. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת אתר זה לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין. הזכות לביטול העסקה על ידי הרוכש מותנית בהחזרת המוצר באריזתו המקורית לבית העסק, כפי שנשלח המוצר אליו ועל חשבונו, עד 14 ימי עסקים מיום הודעת הרצון לבטל את ההזמנה ובתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש 3. מובהר כי הנהלת החברה לא תאפשר ביטול עסקה וכן לא תהא אחראית לכל נזק או כל חבות במקרים של חשיפת המוצרים למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים קשים על ידי המשתמש. 4. ביטול עסקה עקב פגם במוצר – החברה שואפת שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, רשאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך לאחר פתיחת האריזה ולדווח במיידי. החברה תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו מוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח תוך 48 שעות מעת קבלת המוצר להנהלת החברה על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב כאמור לעיל, ולאפשר להנהלת החברה לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת אתר זה , כספו יוחזר לו במלואו לאחר שישלח את המוצר לידי הנהלת אתר זה והמוצר הפגום יתקבל על ידה על המוצר להגיע למשרדי החברה עד 7 ימי עסקים מיום הדיווח על הפגם במוצר. יובהר כי עלויות משלוח אלה יחולו באופן בלעדי על המשתמש. מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות למוצרים פגומים עקב שימוש בלתי הולם או שגוי על ידי הלקוח. 5. מוצרים בהתאמה אישית - במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא יהיה רשאי הלקוח להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן .ביטול הזמנות מיוחדות (הדורשות הכנת קבצים ועבודה גרפית אשר כבר הועברו לשלב הכנת סקיצות אך לא הועברו לייצור, ניתנות לביטול בתשלום של 20% מהסכום הכללי.

marmelada