תנאי שימוש בבנק ההקפצות

  1. במסגרת התכנית הנך זכאי למכסת "הקפצות" של המוצרים המופיעים בחנותך, בכמות הרלוונטית למסלול שבחרת מבין האופציות המפורטות לעיל.
  2. המוצרים יקודמו אוטומטית על ידי מערכת מרמלדה, ויבחרו אקראית מתוך שורות המוצרים הראשונות בחנותך, על פי סדר הופעתם הכרונולוגי וללא כל פעולה מצידך.
  3. מעבר למסלול הנבחר מרמלדה מאפשרת לך להקפיץ באופן ידני 2 מוצרים נוספים בכל יום.
  4. בעת קידום כל מוצר (בין ידני ובין אוטומטי) יוצג המוצר בכל יום: (א) בקישור ל - "מוצרים חדשים" המופיעים בעמוד הבית של מרמלדה מרקט; (ב) בדף “רוצה לקנות" בעמוד הבית של מרמלדה מרקט; ו(ג) בקטגוריה ובתת הקטגוריה אליהן הוא משוייך.   
  5. המנוי לתכנית מתחדש על בסיס יומי, זאת מרגע שעדכנת בממשק המשתמש של חנותך על הצטרפות לתכנית ועד לעדכון על הפסקה או שינוי מסלול, פעולות שהנך רשאי לבצע בכל עת. ביטול המנוי לתכנית או שינוי המסלול יכנסו לתוקפם (לפי העניין) תוך 24 שעות מיום שעדכנת על הפסקת המנוי או שינוי המסלול. שינוי או ביטול כאמור אינם כרוכים בעלות נוספת.
  6. התשלום בעבור השימוש בתכנית ייגבה באמצעות כרטיס אשראי, בתחילת כל חודש קלנדרי, עבור השימוש היחסי שנעשה בתכנית בחודש שקדם לו. התשלום ייגבה בנפרד מן התשלום שגובה מרמלדה עבור הפעלת החנות באתר מרמלדה.
  7. תנאי השימוש בתכנית עשויים להשתנות מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מרמלדה, וללא הודעה מוקדמת. לכן, אנו ממליצים לך לחזור ולסקור את תנאי השימוש המופיעים באתר מעת לעת.
marmelada